Teladan Moderasi Rasulullah

Ust. Roland Gunawan   “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar,