Merawat Hidup Bersama

Oleh Haedar Nashir   Kala itu di Makkah. Sekelompok orang Arab dari wilayah timur hendak menunaikan ritual ibadat di Baitullah. Kaum paganisme