Bermimpi dalam Hidup

Oleh: Tim Buddha Wacana Tatrābhiratimiccheyya, hitvā  kāme akiñcano, pariyodapeyya attānaṁ, cittaklesehi paṇḍito. Dengan meninggalkan semua kesenangan indria dan kemelekatan, demikianlah hendaknya orang