Kekuatan Memberi

Oleh: Suryani (Ketua PERKHIN Pusat) Tian menciptakan manusia ke dunia ini, selain sebagai mahluk individu juga sebagai mahkluk sosial. Manusia yang merupakan