Merdeka dari Perasaan Takut

Oleh: Thobib Al-Asyha Pernahkah anda “merdeka” dari perasaan takut? Jika belum, maka anda sedang “dijajah” oleh perasaan anda sendiri. Takut kehilangan jabatan.

Mensyukuri Kemerdekaan

Oleh: Ust. Andri Ardiansyah “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka pasti azab-Ku