Memangkas Belenggu Penderitaan

Oleh: Tim Budda Wacana Ye rāgarattānupatanti sotaṁ, sayaṁ kataṁ makkatako va jālaṁ. Etaṁ pi chetvāna vajanti dhīrā, anapekkino sabbadukkhaṁ pahāya.  Mereka yang

Menyingkirkan Kebodohan

Tato malā malataraṁ, Avijjā paramaṁ malaṁ. Etaṁ malaṁ pahatvāna, Nimmalā hotha bhikkhavo. Para Bhikkhu, terdapatlah hal yang paling buruk dari semua noda,