Meraih Tingkatan Ihsân

Ust. Azaki Khoirudin   Rasulullah Muhammad Saw dalam beberapa hadis menggambarkan tiga tingkatan pokok dalam beragama, Imân, Islâm dan Ihsân. Rasulullah Saw mengilustrasikan

Hidup di Jalan Suci

Dq. Ramli, S.Pd, (Guru Agama Khonghucu) Sering kali kita mendengar kata jalan suci atau Dao. Sebenarnya jalan suci itu apa? Bagaimana cara

Kekuatan Memberi

Oleh: Suryani (Ketua PERKHIN Pusat) Tian menciptakan manusia ke dunia ini, selain sebagai mahluk individu juga sebagai mahkluk sosial. Manusia yang merupakan

Agama dan Pelayanan

Oleh: JS Yanti Susanti Wei De Dong Tian. Di dalam agama Khonghucu, kita mengenal Watak Sejati. Karunia Tian Tuhan Yang Maha Esa ini ada di setiap

Ista Dewata dalam Siwa Tattwa

Oleh: I Ketut Suji Masing-masing umat beragama pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama, namun cara dan tata pelaksanaannya yang berbeda. Tujuan agama

Pitutur Wibisana

Oleh: I Wayan Sutarga Om Swastyastu. Om Awignam Astu Namo Sidham. Umat sedarma yang berbahagia. Mimbar Hindu kali ini mengangkat tema tentang