Prestasi Didapat melalui Semangat

Oleh: Tim Buddha Wacana Uṭṭhānenappamādena, saññamena damena ca; Dῑpaṁ kayirātha medhāvῑ, yaṁ ogho nābhikῑrati. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian

Vicikiccha

Oleh: Tim Buddha Wacana Pāmojjabahulo bhikkhu, pasanno buddhasāsane, adhigacche padaṁ santaṁ, sankhārūpasamaṁ sukhaṁ. Dengan penuh kegembiraan dan penuh keyakinan terhadap Ajaran Sang Buddha, seorang bhikkhu akan sampai pada keadaan damai (Nibbana)

Byapada

Oleh: Buddha Wacana Māvamaññetha pāpassa, na mantaṃ āgamissati. Udabindunipātena, udakumbhopi pūrati; Bālo pūrati pāpassa, thokaṃ thokampi‚ ācinaṃ. Jangan meremehkan kejahatan walaupun kecil,

Kamacchanda

Oleh: Buddha Wacana Yaṃ esā sahate jammī, taṇhā loke visattikā; sokā tassa pavaḍḍhanti, abhivaṭṭhaṃva bīraṇaṃ. Dalam dunia ini, siapapun yang dikuasai oleh nafsu keinginan rendah dan beracun, penderitaannya akan bertambah seperti rumput birana yang

Memangkas Belenggu Penderitaan

Oleh: Tim Budda Wacana Ye rāgarattānupatanti sotaṁ, sayaṁ kataṁ makkatako va jālaṁ. Etaṁ pi chetvāna vajanti dhīrā, anapekkino sabbadukkhaṁ pahāya.  Mereka yang

Belenggu Individual

Oleh: Buddha Wacana Sabbasaṃyojanaṃ chetvā, yo ve na paritassati; saṅgātigaṃ visaṃyuttaṃ, tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ. Ia telah memotong semua belenggu, tidak lagi gemetar, yang bebas dan telah menghentikan semua ikatan, maka ia Kusebut seorang

Belenggu bagi Gharavasa

Oleh: Buddha Wacana Asajjhāyamalā manta anuṭṭhānamalā gharā. Malaṁ vaṇṇassa kosajjaṁ pamādo rakkhato malaṁ. Tidak menghafal adalah noda pembaca mantra, lalai mengurus adalah noda

Belenggu Penderitaaan

Oleh: Buddha Wacana Yathāpi mūle anupaddave daḷhe, Chinnopi rukkho punareva rūhati. Evampi taṇhānusaye anūhate, Nibbattatī dukkhamidaṃ punappunaṃ. Sebatang pohon yang telah ditebang

Berpikir Positif Adalah Cara Terbaik

Oleh: Buddha Wacana Sududdasaṃ sunipuṇaṃ yatthakāmanipātinaṃ cittaṃ rakkhetha medhāvī cittaṃ guttaṃ sukhāvahaṃ. Pikiran sangat sulit untuk dilihat, amat lembut dan halus, pikiran bergerak sesuka hatinya. Orang bijaksana selalu menjaga pikirannya, seseorang