Menjadi Ibu yang Kuat

Oleh: Tim Buddha Wacana Sukhā matteyyatā loke, atho petteyyatā sukhā; sukhā sāmaññatā loke, atho brahmaññatā sukhā. Berlaku baik terhadap ibu merupakan kebahagiaan

Uddhacca-Kukkucca

Oleh: Tim Buddha Wacana Yesañ ca susamāraddhā, niccaṁ kāyagatā sati, akiccam te na sevanti. Kicce sātaccakārino, satānaṁ sampajānānaṁ, atthaṁ gacchanti āsavā.  Mereka yang selalu giat melatih perenungan terhadap badan

Belenggu bagi Gharavasa

Oleh: Buddha Wacana Asajjhāyamalā manta anuṭṭhānamalā gharā. Malaṁ vaṇṇassa kosajjaṁ pamādo rakkhato malaṁ. Tidak menghafal adalah noda pembaca mantra, lalai mengurus adalah noda

Belenggu Penderitaaan

Oleh: Buddha Wacana Yathāpi mūle anupaddave daḷhe, Chinnopi rukkho punareva rūhati. Evampi taṇhānusaye anūhate, Nibbattatī dukkhamidaṃ punappunaṃ. Sebatang pohon yang telah ditebang

Tersenyum Saat Senang dan Sedih

Oleh: Buddha Wacana Jayaṁ veraṁ pasavati, dukkhaṁ seti parājito’. Upasanto sukhaṁ seti, hitvā jayaparājayaṁ. Pemenang akan dimusuhi, pecundang hidup menderita. Mereka yang meninggalkan kemenangan dan kekalahan berbatin damai, hidup Bahagia. (Dhammapada, Sukhavaggo; 15:201)

Hidup Itu Murah, Yang Mahal Itu Biayanya

Oleh:  Tim Buddha Wacana Saritāni sinehitāni ca, somanassāni bhavanti jantuno; te sātasitā sukhesino, te ve jātijarūpagā narā. Dalam diri makhluk-makhluk timbul rasa senang mengejar objek-objek