Islam dan Perubahan Sosial

Oleh Amatul Noor Poin penting yang menarik menurut saya terdapat tiga unsur pokok yang selalu menjadi pembicaraan dalam perubahan sosial. Moeslim Abdurrahman